Tohtoročný Izakovičov memoriál s mimoriadnym ohlasom

Prestížny genetický kongres Izakovičov memoriál, ktorý sa po šiestich rokoch opäť uskutočnil na pôde MEDIREX GROUP ACADEMY, vzbudil množstvo pozitívnych reakcií. Veľa kvalitných prednášok renomovaných autorov a publikum, ktoré ocenilo ich prácu, sú dôkazom, že konferencia sa skutočne vydarila. Veríme, že v dňoch 12. – 14. 10. 2016 ste načerpali množstvo inšpiratívnych poznatkov. Ďakujeme za účasť všetkým, ktorí prišli. Pripravili sme pre Vás fotogalériu z tohto podujatia a k dispozícii je aj zborník na stiahnutie.

Hlavný organizátor

Spoluorganizátor

Záštita:

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy UK

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ Univerzitného vedeckého parku UK

Odborný garant podujatia:

Medirex, a. s., člen skupiny MEDIREX GROUP