História Izakovičovho memoriálu

Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky vytvorila pred 32 rokmi príležitosť systematicky si pripomínať osobnosť zakladateľa slovenskej lekárskej genetiky prof. Viliama Izakoviča, a to formou každoročnej konferencie so zahraničnou účasťou, ktorá nesie v názve jeho meno – Izakovičov memoriál.

Osobnosť a dielo prof. V. Izakoviča sme si na doterajších memoriáloch sprítomnili opakovane v úvodných príhovoroch alebo memoriálových prednáškach a od roku 1999 udeľuje Výbor Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky Pamätnú medailu Viliama Izakoviča.

Pri príležitosti organizácie XXVII. Izakovičovho memoriálu v roku 2016 sme zhromaždili informácie a pripravili pre vás infografiku histórie Izakovičovho memoriálu. Tento rok ju opätovne dopĺňame o ďalšie zorganizované ročníky.

Menu