O konferencii

Vážené kolegyne a kolegovia, milé priateľky a priatelia,

Izakovičov memoriál je najvýznamnejšie genetické odborné podujatie na Slovensku.
Chystáme ho vždy s nadšením, ale aj s napätým očakávaním, či všetko vyjde tak, ako by malo. Organizujeme už XXXII. ročník a to nás zaväzuje ctiť tradíciu aj inovovať. Aby tí, čo prichádzajú opakovane, vedeli, že sú zasa doma. Aby tí, čo sú na memoriáli po prvý raz, vedeli, že sa dotkli pulzu doby.

Tento rok je príprava memoriálu skomplikovaná nepredvídateľnosťou vojnového vývoja a možnosťou nového vzplanutia pandémie. Vzali sme na seba úlohu zorganizovať pre vás pokojnú konferenciu v nepokojnom období a zadné dvierka sme zamurovali. Prosíme vás o podporu. Prihláste sa čo najskôr v hojnom počte a keď nadíde čas, naozaj príďte.
Tešíme sa na spoločné stretnutie v Košiciach.

MUDr. Peter Križan, CSc.,
a organizačný tím MEDIREX GROUP ACADEMY, n.o., člen skupiny MEDIREX GROUP

Organizátor

Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky SLS

Spoluorganizátor

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Oborný Garant podujatia

Medirex, a. s.,
člen skupiny MEDIREX GROUP

Záštita

Prof. RNDr. Pavol Sovák, PhD.,
rektor Univerzity P.J. Šafárika

Programový výbor

RNDr. Michal Konečný, PhD.
predseda SSLG

MUDr. Peter Križan, CSc.,
Medirex, a. s., člen skupiny MEDIREX GROUP

RNDr. Dagmar Landlová,
Medirex, a. s., člen skupiny MEDIREX GROUP

RNDr. Renata Lukačková,
Medirex, a. s., člen skupiny MEDIREX GROUP

RNDr. Gabriel Minárik, PhD.,
Medirex, a. s., člen skupiny MEDIREX GROUP

RNDr. Adriana Šprincová, PhD.,
Medirex, a. s., člen skupiny MEDIREX GROUP

Menu