Prednášky a postery

Programové bloky v odbornom programe budú doplnené a finálne zostavené aj prostredníctvom prihlásených prednášok a posterov. Stačí, ak nám pošlete váš abstrakt najneskôr do 31. júla 2022 prostredníctvom online formulára v časti REGISTRAČNÝ FORMULÁR.

Informácie pre autorov prednášok

Dĺžka prednášky je obmedzená na 10 min. – 15 min. aj s diskusiou.Všetkých autorov prihlásených príspevkov, ktorých zaradíme do jednotlivých programových blokov, budeme informovať o termíne a spôsobe odovzdania finálnych prednášok. 

Informácie pre výrobu e-posterov

Postery budú prezentované v elektronickej forme, na dotykových LCD obrazovkách. Počas celého trvania kongresu budú vystavené a budú k dispozícii všetkým účastníkom. Na výrobu je potrebné použiť napr. program MS PowerPoint či špecializované grafické programy.

Všetkých autorov prihlásených príspevkov, ktorých zaradíme do moderovanej diskusie pri elektronických paneloch, budeme informovať o technických parametroch pre prípravu e-posterov a o termíne odovzdania.

Kredity

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a bude hodnotené CME kreditmi. Certifikáty o účasti budeme posielať emailom cca do dvoch týž­dňov po skon­če­ní konferencie.

Menu