Vystavovatelia

Príslovie „Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“, platí aj v prípade vzdelávania. Laboratóriá MEDIREX GROUP a MEDIREX GROUP ACADEMY (MGA) n. o. si uvedomujú potrebu kontinuálneho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve, lebo jedna časť práce je implementovať nové diagnostické metódy a postupy do praxe a druhú, nemenej podstatnú časť, tvorí edukácia zdravotníckych pracovníkov s cieľom správnej indikácie diagnostiky a interpretácie diagnostických výsledkov.

Na zabezpečenie edukácie každoročne organizujeme niekoľko odborných podujatí v spolupráci s odbornými spoločnosťami na edukáciu lekárov a laboratórnych pracovníkov v rámci odborných seminárov s lokálnou či celoslovenskou pôsobnosťou. Organizujeme aj medzinárodné podujatia s účasťou prednášajúcich odborníkov zo zahraničia. Buďte súčasťou XXXII. Izakovičovho memoriálu a získajte tak množstvo benefitov ako vystavovateľ.

V prípade záujmu zúčastniť sa kongresu ako vystavovateľ nás neváhajte kontaktovať e-mailom na adrese lenka.palsova@medirexgroup.sk.

Menu